Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Gävle 2022

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 28 februari. Tekniskt fel: 7 - 9 maj, 6 - 8 augusti.
Mätningarna avslutades 5 oktober.

Hassel, alm, sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-12-15