Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Göteborg 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

För frågor angående uppmätta halter i Göteborg kontakta Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar för de sydliga mätstationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Göteborg, Malmö, Hässleholm, Kristianstad och Bräkne-Hoby samt Skövde.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 27 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 27 februari

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2020-10-12