Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Du är här:

Jönköping

Prognos för Jönköping idag:

Ingen uppgift
  • Pollenmätningarna i Jönköping startade den 27 januari. Hassel och gråal blommar. Låga halter av hasselpollen och låga till måttliga halter av alpollen kan förekomma. Gråal är vanligare längre norrut medan klibbal som är vanligare i södra Sverige har ännu inte börjat blomma. De regelbundna prognosuppdateringarna beräknas starta kring 1 mars.


Exempel på pollengraf.

Exempel på hur en pollengraf kan se ut.

Grafer

I pollengraferna kan du se vilka halter som uppmätts hittills under säsongen.

Grafer för Jönköping

Om mätstationen

Mätstationen i Jönköping drivs i regi av Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov med medel från Region Jönköpings län och bidrag från Palynologiska laboratoriet.

Mer om mätstationer på sjukhus

Sidan uppdaterad 2020-01-24

Använda våra prognoser?

Om du vill använda sajtens prognoser, kartor eller grafer, kontakta oss först.

Prognos på mobilen

pollenrapporten.se funkar bra på smartphone, läsplatta och vanlig dator.

Sidan uppdaterad 2020-01-24