Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Jönköping 2013

I graferna nedan kan du se uppmätta dygnsvärden indelade i låga, måttliga, höga och mycket höga halter. Graferna uppdateras i mån av tid under pollensäsongen.

Al, björk och ek

Mätstart 28 februari.

Al, björk och ek

Hassel, alm och sälg och viden

Mätstart 28 februari.

Graf över hassel, alm, sälg och vide

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Graf över gräs, syror/skräppor och gråbo

En, gran och tall

Graf över en, gran och tall
Sidan uppdaterad 2013-08-30