Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Jönköping 2016

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm och sälg och viden

Mätstart: 16 februari. Tekniskt fel 17 mars, 18-20 maj, 10-13 juni.

Al, björk och ek

Mätstart: 16 februari. Tekniskt fel 17 mars, 18-20 maj, 10-13 juni.

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Tekniskt fel 18-20 maj, 10-13 juni.

En, gran och tall

Tekniskt fel 18-20 maj, 10-13 juni.

Sidan uppdaterad 2017-01-04