Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Jönköping 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm och sälg och viden

Mätstart: 28 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 28 februari

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2018-12-19