Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Jönköping 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm och sälg och viden

Mätstart: 19 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 19 februari

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2019-09-13