Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Jönköping 2022

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 17 februari. Tekniskt fel: 28 februari - 2 mars, 4 - 6 april.
Mätningarna avslutades 6 oktober.

Hassel, alm och sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-10-12