Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Jönköping 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 30 januari. Tekniskt fel: 20 februari - 1 mars, 2 - 6 mars, 13 - 15 mars.

Hassel, alm och sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2023-05-11