Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Jönköping 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 30 januari. Tekniskt fel: 20 -28 februari, 1 - 7 mars, 13 - 15 mars, 14-15 september, 21-22 september.
Mätningarna avslutades 2 oktober.

Hassel, alm och sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-01-12