Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Ljusdal 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 2 maj. Tekniskt fel 9-10 maj, 22-23 maj, 25-31 maj, 1-2 juni.
Mätningarna avslutades 2 oktober.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-01-12