Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Nässjö 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart:

Al, björk och ek

Mätstart:

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

 

Sidan uppdaterad 2018-09-14