Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Nässjö 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 16 februari
Mätningarna avslutades 2 oktober.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2023-10-03