Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Nässjö 2024

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 1 februari. Tekniskt fel: 20-21 mars, 25 mars

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-04-09