Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Du är här:

Norrköping

Prognos för Norrköping idag:

Al
Låga till måttliga
Hassel
Låga halter
  • Pollenmätningarna i Norrköping startade den 20 januari. Hassel och gråal blommar och låga till måttliga pollenhalter kan förekomma i luften. I Gråal är vanligare längre norrut medan klibbal som är vanligare i södra Sverige har ännu inte börjat blomma. Under perioden 14-18 februari har låga halter av al- och hasselpollen uppmätts. De regelbundna prognosuppdateringarna beräknas starta kring 1 mars.


Exempel på pollengraf.

Exempel på hur en pollengraf kan se ut.

Grafer

I pollengraferna kan du se uppmätta dygnsvärden indelade i låga, måttliga, höga och mycket höga halter.

Grafer för Norrköping

Om mätstationen

Mätstationen i  Norrköping drivs i regi av Laboratoriemedicin sjukhus vid Vrinnevisjukhuset med medel från Region Östergötland och bidrag från Palynologiska laboratoriet.

Mer om mätstationer på sjukhus

Sidan uppdaterad 2020-01-24

Använda våra prognoser?

Om du vill använda sajtens prognoser, kartor eller grafer, kontakta oss först.

Prognos på mobilen

pollenrapporten.se funkar bra på smartphone, läsplatta och vanlig dator.

Sidan uppdaterad 2020-01-24