Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Norrköping 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 16 februari

Al, björk och ek

​Mätstart: 16 februari

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

 Tekniskt fel: 19-20 augusti.

En, gran och tall

 

Sidan uppdaterad 2018-12-19