Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Norrköping 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 20 januari.

Al, björk och ek

​Mätstart: 20 januari.

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

 

Sidan uppdaterad 2020-01-24