Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Norrköping 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 25 mars Tekniska fel: 30 - 31 maj, 10 - 11 juni, 9 - 14 juli, 18 - 19 juli, 24 - 26 juli, 24 - 25 augusti, 10 september.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2021-10-04