Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Norrköping 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 25 mars Tekniskt fel 30/5 tom 8:00 31/5, 10/6 fr. 12:00.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2021-06-11