Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Östersund 2016

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Al, björk och viden

Mätstart: 23 mars

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

 

En, gran och tall

 

Sidan uppdaterad 2017-01-04