Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Östersund 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Al, björk och viden

Mätstart: 21 mars Tekniskt fel 4-6 maj.

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall


Sidan uppdaterad 2019-09-13