Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Östersund 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Al, björk och viden

Mätstart:

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall


Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2020-03-10