Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Östersund 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 25 mars

Al, björk och viden

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall


Sidan uppdaterad 2020-07-16