Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Boden 2016

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn, turas om att mäta pollen. 2016 kommer mätningar och grafer från Boden.

Al, björk och sälg/vide

Mätstart: 24 mars.

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

 Tekniskt fel del av dygnen 3 - 4 juli.

En, gran och tall

 Tekniskt fel del av dygnen 3 - 4 juli.

Sidan uppdaterad 2017-01-04