Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Piteå 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn, turas om att mäta pollen. 2018 kommer mätningar och grafer från Piteå.

Al, björk och sälg/vide

Mätstart: 23 mars

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2018-12-19