Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Älvsbyn 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn, turas om att mäta pollen. 2019 kommer mätningar och grafer från Älvsbyn.

Al, björk och sälg/vide

Mätstart: 3 april

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Tekniskt fel 9/8 - 14/8.

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2019-09-13