Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Piteå 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

OBS! Graferna uppdateras med en eftersläpning på en dryg vecka.

Mätstart: 6 maj. Tekniskt fel: 8 - 9 juli, 10 - 14 juli. Mätningarna avslutade 23 augusti.

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn, turas om att mäta pollen. 2021 kommer mätningar och grafer från Piteå.

Al, björk och sälg/vide


Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Tekniskt fel: 8 - 9 juli, 10 - 14 juli. Mätningarna avslutade 23 augusti.

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-04-05