Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Piteå 2022

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

OBS! Graferna uppdateras med en eftersläpning på en dryg vecka.

För frågor angående uppmätta halter i Piteå kontakta Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet som ansvarar för analyserna av Piteås mätningar . Öppnas i nytt fönster.

Mätstart: 3 mars. Tekniska fel: 8 - 9 mars, 30 mars -1 april, 3 - 5; 8 - 18 och 25 - 27 april. 10 - 11 juli, 12 - 15 september.
Mätningarna avslutades 3 oktober.

Al, björk och sälg/vide

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-10-12