Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 30 maj - 1 juni

Risknivåer

Björk

Riskkarta 1

Ek

Riskkarta 2

Gräs

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Gräspollen ökar i söder och fortsatt björkblomning i norr


    Högsommarvärme under perioden innebär stor risk för höga björkpollenhalter i norr. I söder, där björken blommat över kan istället ekpollen ge besvär för vissa björkpollenallergiker. Halterna av gräspollen har också börjat stiga och lokalt kan det finnas en förhöjd risk för att halterna höga gräspollenhalter i södra Sverige.

    Björk Det råder stor risk för höga björkpollenhalter i södra Norrland och längs norra Norrlands kustland. I delar av norra Norrlands inland samt i de södra fjälltrakterna är risken för höga halter förhöjd. I mer fjällnära områden i norra Norrland är risken ännu liten. I nordvästra Svealand kan det fortfarande finnas en förhöjd risk medan björkblomningen längre söderut är över.Ek Eken blommar nu i större delen av sitt utbredningsområde och det är stor risk för höga ekpollenhalter i Götaland, i delar av sydvästra och östra Svealand samt Gästrikland. Strax norr därom råder förhöjd risk för höga halter av ekpollen. I södra Skåne börjar blomningen avta.Gräs I södra Sverige blommar flera gräs och i Sveland är det nu tid för gräset ängskavle som är en stor pollenproducent. Högsommarvärmen innebär en förhöjd risk för att gräspollenhalterna kan bli höga i hela Götaland , i östra och sydvästra Svealand samt i sydligaste delen av Norrlandskusten.Sälg och viden I Götaland och södra Svealand finns fortfarande några arter av viden som blommar medan sälg och andra videarter blommar i nästan hela Norrland. Lokalt, intill blommande sälg och viden finns en förhöjd risk för höga halter.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2020-05-29