Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 18 - 19 juni

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Björk

Riskkarta 2

Sälg/viden

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Stor risk för höga och mycket höga halter


    Så här kring midsommar är halterna av gräspollen ofta som högst. De senaste dagarna har mycket höga halter gräspollen uppmätts i sydligaste Sverige och höga halter på flera platser i övriga Götaland samt i Svealand. I landets norra delar tilltar gräsblomningen så sakteliga. Fortfarande återstår det lite av årets björkblomning längst i norr liksom för olika arter av viden.

    Gräs Gräsens blomning pågår i södra och mellersta Sverige. Vid uppehållsväder råder fortsatt stor risk för höga halter av gräspollen och till och med mycket höga halter i hela Götaland och stora delar av Svealand samt längs södra Norrlandskusten. Längre upp längs Norrlands kustland och inland tilltar gräsblomningen och det råder förhöjd risk för att pollenhalterna kan bli höga under prognosperioden. Regnskurar sänker pollenhalterna tillfälligt.Björk I de nordligaste fjällområdena finns fortfarande en förhöjd risk för att halterna av björkpollen kan bli höga. I resterande Sverige är risken liten för att det ska bli höga halter av björkpollen.Sälg och viden I norra Norrland finns även en förhöjd risk för höga halter av videpollen intill blommande buskar av sälg eller viden.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2019-06-17