Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 22 - 26 augusti

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Gråbo

Riskkarta 2


Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Högre halter vid varmare väder


    Gråbo blommar så smått fortfarande och i södra Sverige kan eventuell fjärrtransport i helgen och varmare väder innebära en förhöjd risk för höga pollenhalter. De flesta gräsarter har nu blommat färdigt även om vissa gräsarter kan blomma igen. Risken för att det ska bli höga halter av gräs är dock liten.

    Gräs Med undantag för vissa senblommande gräs samt att några arter blommar om igen har nu de flesta av Sveriges gräsarter nått kulmen i sin blomning och gräspollenhalterna minskar i hela landet. Risken för att halterna ska bli höga är liten.Gråbo Gråbo blommar fortfarande men är avtagande. Helgen och nästa vecka bjuder på varmare väder i södra Sverige och i samband med det samt eventuell fjärrtransport kan det finnas en förhöjd risk för höga halter gråbopollen, främst i södra Götaland.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2019-08-22