Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 24 - 27 maj

Risknivåer

Björk

Riskkarta 1

Ek

Riskkarta 2

Gräs

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

 • Regn minskar risken för höga halter.


  En period med regn och skurar på många håll i landet innebär att pollen tillfälligt tvättas ur luften och risken för höga halter minskar.
  Blomningssäsongen för de träd som är kända för att orsaka pollenallergi går snart mot sitt slut, åtminstone i södra halvan av landet. Istället är det nu säsong för pollen från olika arter av gräs. Tidiga gräsarter som ängskavle har inlett sin blomning.


  Björk Vid perioder av uppehållsväder råder fortsatt stor risk för höga halter av björkpollen i stora delar av Norrland. I Götaland bedöms nu risken vara liten för att halterna av björkpollen ska bli höga.
  Ek Många björkpollenallergiker kan även ha besvär av ekpollen. I ekens utbredningsområde finns vid uppehållsväder en förhöjd risk för att halterna av ekpollen ska bli höga under perioden. I de sydligaste delarna avtar blomningen medan blomningen fortfarande pågår i Svealand. Många av ekens blommor har tagit skada av den tidigare kylan och mängden pollen som sprids är på vissa platser mindre än vanligt.
  Gräs Tidiga gräs så som ängskavle blommar nu och sprider pollen, främst i Götaland och sydvästra och östra Svealand. Regn och ostadigt väder under perioden innebär liten risk för att halterna av gräspollen ska bli höga.
  Sälg och viden Viss blomning hos olika arter av viden återstår liksom blomningen hos pil men risken för att halterna ska bli höga är nu liten i hela landet.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2019-05-23