Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 3 - 6 september

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Gråbo

Riskkarta 2


Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Säsongens sista prognos


    Ännu en tid fortsätter pollen från både gräs och gråbo att förekomma i luften om än i låga halter. Det förekommer också pollen från malörtsambrosia i luften. I Sverige blommar malörtsambrosia sent på säsongen och ibland hinner den inte börja blomma innan frosten tar den. De pollen från malörtsambrosia som ibland förekommer transporteras vanligtvis med vinden från kontinenten.

    Gräs Med undantag för vissa senblommande gräs samt att några arter blommar om igen har nu de flesta av Sveriges gräsarter blommat färdigt och gräspollenhalterna minskar i hela landet. Risken för att halterna ska bli höga är liten.Gråbo Fortfarande finns det exemplar av gråboplantor som blommar men risken är liten att halterna av pollen från gråbo ska bli höga så här sent på säsongen.Malörtsambrosia Enstaka pollen från malörtsambrosia har noterats vid ett par av landets mätstationer. Dessa pollen har transporterats med vinden från kontinenten. I Sverige kan man hitta plantor av malörtsambrosia under fågelmatarställen då dess frön förekommer i fågelfröblandningar. I Sverige blommar malörtsambrosian sent eftersom den behöver ett visst antal mörka timmar per dygn för att blomningen ska sätta igång. Eftersom blomningen inträffar sent på säsongen hinner fröna inte mogna innan frosten. Med dagens klimat etablerar sig malörtsambrosia inte i någon större utsträckning i Sverige.Vi på Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet vill tacka för denna säsong och hoppas på återseende någon gång i månadsskiftet februari / mars 2020

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2019-09-03