Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 24 - 26 juli

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Gråbo

Riskkarta 1


Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Gråbopollen i hela landet


    Gräsblomningen har passerat kulmen i hela Sverige och risken för att gräspollenhalterna ska bli höga är mindre än tidigare. Lokalt, i områden med mycket gräs, finns en fortsatt förhöjd risk för höga halter. Pollen från gråbo har uppmätts vid de flesta av Sveriges mätstationer, vilket innebär att blomningen har inletts och gråbopollen förekommer i hela Landet. Risken för att halterna av gråbopollen ska bli höga är dock endast förhöjd i områden med större bestånd av gråbo.

    Gräs Gräspollenhalterna har nu sjunkit i hela landet då många gräs har blommat klart. Fortfarande finns dock andra arter av gräs som ännu inte inlett sin blomning. Lokalt i områden med mycket gräs råder en fortsatt förhöjd risk för höga halter.Gråbo
    Gråbopollen har noterats vid de flesta av landets mätstationer, både längst i söder och i norr. Vilket betyder att gråbo blommar i hela sitt utbredningsområde. Gråbo förekommer i hela Sverige men är inte lika vanlig i nordligaste Sverige samt i fjälltrakterna. I områden med större bestånd av gråbo är risken för höga halter av gråbopollen förhöjd.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2021-07-23