Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 26 - 30 maj

Risknivåer

Björk

Riskkarta 1

Ek

Riskkarta 1

Gräs

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Fler gräs går i blom


    fortsatt stor även i södra Norrland. I fjälltrakterna finns också en liten risk för höga halter då pollen från blomning i angränsande områden kan transporteras med vinden. Ekarnas blomning avtar i södra Sverige men en stor risk för höga halter råder fortsatt vid uppehållsväder. Allt fler gräs ses blomma i Götaland och kring Mälardalen och det finns en förhöjd för att pollenhalterna tidvis och lokalt kan bli höga.

    Björk Risken för höga halter av björkpollen är fortsatt stor i stora delar av Norrland medan det i fjällnära områden finns en förhöjd risk för höga halter under prognosperioden. I fjälltrakterna har blomningen inte börjat men det finns ändå en liten risk för höga halter. I Götaland och i Sydvästra och östra Svealand är björkblomningen över och det råder liten risk för höga björkpollenhalter.Ek Till största del har blomningen hos ek passerat sin kulmen i Götaland samt i sydligaste Svealand men det finns vid uppehållsväder en fortsatt stor risk för höga halter. Regn i de västra delarna innebär dock minskad risk för höga halter. I ett stråk från södra Värmland till norra Uppland som utgör gränsen för ekens naturliga utbredning är risken för höga ekpollenhalter förhöjd, medan risken norr därom är liten.Gräs Fler och fler gräsarter börjar blomma och vid uppehållsväder finns en förhöjd risk för att pollenhalterna ska bli höga i hela Götaland och sydligaste Svealand.Bok Boken är snart överblommad och under perioden råder det liten risk för höga halter.Sälg och viden I södra Sverige blommar pilträd medan om blomningen hos sälg och olika arter av viden pågår i norr. Risken för höga halter är överlag liten.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2022-05-25