Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2016

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 27 januari

Al, björk och ek

Mätstart: 27 januari

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

 

En, gran och tall

 

Mögelsporer Alternaria

Mögelsporer Cladosporium

Sidan uppdaterad 2016-12-23