Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2017

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 30 januari

Al, björk och ek

Mätstart: 30 jaunari

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Tekniskt fel del av dygnet 14 juni.

En, gran och tall

Tekniskt fel del av dygnet 14 juni.

Mögelsporer Alternaria

Tekniskt fel del av dygnet 14 juni.

Mögelsporer Cladosporium

Tekniskt fel del av dygnet 14 juni.

Sidan uppdaterad 2017-06-15