Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 25 januari

Al, björk och ek

Mätstart: 25 januari

Gräs, syror och skräppor samt gråbo


En, gran och tall


Mögelsporer Alternaria


Mögelsporer Cladosporium


Sidan uppdaterad 2018-09-12