Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart:12 feb, mätningarna avslutade 22 okt.

Al, björk och ek

Mätstart: 12 feb

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall


Mögelsporer Alternaria


Mögelsporer Cladosporium


Sidan uppdaterad 2022-10-11