Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 7 januari

Al, björk och ek

Mätstart: 7 januari

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall


Mögelsporer Alternaria


Mögelsporer Cladosporium


Sidan uppdaterad 2020-01-16