Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Dagens pollenprognos 2019-06-10

Prognos för perioden måndag 10 - tisdag 11 juni

Vi väntar måttliga till höga halter av gräspollen samt låga halter av videpollen. Pollen från björk och ek kan fortfarande förekomma.

Senast uppmätta halter

Det senaste dygnet uppmättes höga halter av gräspollen. Tidigare under helgen var halterna måttliga. Låga halter av vide- och ekpollen har också förekommit. Mögelsporerna Cladosporium och Alternaria uppmättes i låga halter.

Nästa uppdatering: tisdag 11 juni

Sidan uppdaterad 2019-06-10