Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Sundsvall 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 25 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 25 februari

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia


Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall

Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2020-03-13