Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Sundsvall 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 25 februari. Tekniskt fel 22 - 25 mars

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia


En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2020-07-16