Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Sundsvall 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

OBS! Graferna uppdateras med en eftersläpning på en dryg vecka.

​Mätstart: 17 maj. Tekniska fel: 23 - 26 juli. Mätningarna avslutade 31 augusti.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Tekniska fel: 23 - 26 juli. Mätningarna avslutade 31 augusti.

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-04-05