Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Umeå 2013

I graferna nedan kan du se uppmätta dygnsvärden indelade i låga, måttliga, höga och mycket höga halter. Graferna uppdateras i mån av tid under pollensäsongen.

Al, björk och viden

Mätstart 20 mars.

Graf över al, björk och ek

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Graf över gräs, syror/skräppor och gråbo

En, gran och tall

Graf över en, gran och tall
Sidan uppdaterad 2013-08-30