Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Umeå 2016

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Al, björk samt sälg och viden

Mätstart: 27 februari

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

 

En, gran och tall

 

Sidan uppdaterad 2016-12-23