Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Umeå 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Al, björk samt sälg och viden

Mätstart: 18 mars

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2018-12-19