Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Umeå 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

OBS! Graferna uppdateras med en eftersläpning på en dryg vecka.

​Mätstart: 16 mars. Tekniskt fel: 5-8 mars. Mätningarna avslutade 31 augusti.

Al, björk samt sälg och viden

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Mätningarna avslutade 31 augusti.

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-04-05