Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Västervik 2016

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart: 15 februari Obs! Tekniskt fel 15 -16 maj.

Al, björk och ek

Mätstart: 15 februari Obs! Tekniskt fel 15 -16 maj.

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Obs! Tekniskt fel 15 -16 maj.

En, gran och tall

Obs! Tekniskt fel 15 -16 maj.

Sidan uppdaterad 2016-12-23