Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Västervik 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart: 14 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 14 februari

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2018-09-14