Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Västervik 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart: 18 februari. Tekniskt fel 24/3-27/3.

Al, björk och ek

Mätstart: 18 februari. Tekniskt fel 24/3-27/3.

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

En, gran och tall

Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2019-03-29