Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Västervik 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 15 februari. Tekniskt fel: 17-19 april, 26-27 april, 25-29 maj, 9-12 juni, 4 juli.
Mätningarna avslutades 22 september.

Hassel, alm, sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-01-12