Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Visby 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 24 februari. Tekniskt fel 5 - 8 mars, 15 - 16 augusti.

Hassel, alm, sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-02-15