Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos november - januari

Risknivåer

Hassel

Riskkarta 1
Riskkarta 1
Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Pollensäsongen 2021 är slut.


    Pollensäsongen 2021 i Sverige, liksom i resten av Europa, är slut och rapporeringen av pollenprognoser är avslutad.Så länge vintern inte slår till med full kraft fortsätter vi pollenmätningarna i Stockholm. I övrigt följer vi under vintern blomknopparnas utveckling hos hassel och hos al.

    Hassel
    Milda vintrar förekommer det att ett fåtal hängen hos vissa hasselbuskar mognar och sprider pollen i december och januari, ibland redan i november. Pollen sprids dåligt när luften är kall och det är endast i närheten av blommande hasselbuskar som det periodvis kan förekomma låga halter av hasselpollen.Al Vi bevakar också pollenrapporteringen från övriga Europa, i bland annat Tyskland och Österrike är de regelbundna veckoprognoserna vilande fram till starten av den nya säsongen. I Österrike planerar man att starta rapporteringen i slutet av december när pollen från al väntas förekomma. Det är då blomningen hos, den i städer planterade, berlineralen (Alnus x spaethii) startar. Även i Sydsverige förekommer berlineral som planterat stadsträd.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2021-11-15