Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 3 - 7 juni 2023

Risknivåer

Björk

Riskkarta 1

Gräs

Riskkarta 1

Ek

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Kallt och sämre väder i norr, varmare i söder och gräsblomningen börjar ta fart


    I södra Sverige väntas halterna av gräspollen stiga med temperaturen och det råder stor eller förhöjd risk för höga gräspollenhalter under perioden. Björkblomningen pågår i Norrlands inland samt längs Norrlandskusten. Ekblomningen är på sluttampen. Pilar och viden blommar i södra Sverige men i landets norra delar är pollen från sälg och viden fortsatt aktuella. Tallen blommar ännu i stora delar av Sverige och dess pollen kan ses som ett gult damm på ytor utomhus. Tallpollen anses inte vara allergiframkallande men den stora mängden pollen kan göra att det ändå irriterar i luftvägarna.

    Björk Risken för höga halter av björkpollen är fortsatt stor i Norrlands inland (förutom i fjälltrakterna där dåligt väder håller tillbaka halterna), mellersta och norra Norrlands kusttrakter samt i Svealands inlands västliga delar. I norra Norrlands östliga fjälltrakter är risken för höga halter av björkpollen endast förhöjd liksom i östra Svealand och Götalands norra delar, framför allt på grund av fjärrtransport norrifrån. I södra Götaland är det liten risk för höga halter av björkpollen.Gräs Alltfler gräsarter blommar. I södra Halland, Skåne och Blekinge finns det lokalt en stor risk för höga halter av gräspollen. I Götaland, östra och sydvästra Svealand samt i Gästrikland och södra Hälsingland råder en förhöjd risk för höga halter av gräspollen.Ek Ekens blomning inom det huvudsakliga utbredningsområdet avtar allt mer och det råder nu liten risk för höga ekpollenhalter.Sälg och viden I södra Sverige blommar fortfarande vissa pilträd medan blomningen hos sälg och olika arter av viden pågår i norr. Risken för höga halter är överlag liten.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2023-06-02