Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

I det vita området finns inga aktiva mätstationer.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 22 - 23 april

Risknivåer

Björk

Riskkarta 1

Sälg/vide

Riskkarta 1

Alm

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

vit kvadratisk symbol

Ingen aktiv station i detta område

  • Oväder ger lägre halter


    Ett regnväder drar in från väster och kommer att sänka halterna under torsdagen. Efter det kommer björken att fortsatt blomma vilket innebär att vi snart har blomning i Svealand och Götaland. Blomningen hos sälg och viden samt hos alm pågår i landets södra halva. Alblomning pågår troligen fortfarande i de nordligare delarna. Vi har även sett att eken snart kommer att börja blomma men det är ännu en lite tid kvar till det.

    Björk Björkar främst i Sörmland samt Halland, Bohuslän och Skåne väntas under perioden blomma och det finns en stor risk för att halterna ska bli höga, framför allt på fredag. En förhöjd risk finns övriga Svealand och Götaland, undantaget Småländska höglandet och nordvästra Svealand där risken för höga halter är liten. Fjärrtransport kan transportera pollen utanför de områden där björken blommar.Sälg/vide Det råder förhöjd risk för höga halter av pollen från sälg och viden i närheten av blommande bestånd i hela Götaland och Sveland. I södra Norrlands inland inleds blomningen och det finns en liten risk för höga halter.Alm Almen blommar och det finns fortfarande en förhöjd risk för höga pollenhalter nordöstra Götaland, på Gotland och i östra Svealand. I Gästrikland, framför allt i närheten av planterade almar, finns stor risk för höga värden.Al I landets södra halva råder liten risk för höga halter av alpollen då blomningen är över. Alblomningens omfattning i norra Sverige är osäker. I Jämtland är det under perioden liten risk för höga halter av alpollen.Hassel
    Viss blomning hos planterade varianter av hassel kan fortfarande förekomma.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2021-04-21