Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 2 - 4 juli

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Björk

Riskkarta 1
Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Gräspollen och åska


    Gräspollen förekommer i riklig mängd och risken för höga eller mycket höga halter är stor upp till norra Norrlands kustland och stora delar av Norrlands inland. Det finns en viss chans till regn och åskskurar, regn innebär ofta att pollenhalterna sjunker, men kortvariga regnskurar sänker halterna högst tillfälligt. Dessutom kan åskväder tillsammans med höga gräspollenhalter öka risken att man får besvär av sin astma eller allergi. Det här är ett fenomen som benämns ”thunderstorm asthma”, främst känt från Australien, då åskväder orsakar att gräspollen spricker upp i mindre bitar, vilka kan nå längre ned i luftvägarna.

    Gräs Det råder stor risk för höga eller mycket höga gräspollenhalter i hela södra Sverige och upp över södra Norrlands kust- och inland samt en förhöjd risk över södra Norrlands fjälltrakter och delar av norra Norrland. Även längst upp i norr och i de norra fjälltrakterna finns en liten risk för att gräspollenhalterna kan bli höga.Björk I norra Norrlands fjälltrakter finns ännu en förhöjd risk för höga halter av björkpollen.Sälg och viden Viss blomning hos olika arter av viden pågår fortfarande i norra fjälltrakterna men risken för höga halter är överlag liten.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2022-07-01