Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 3-7 februari 2023

Risknivåer

Hassel

Riskkarta 1

Al

Riskkarta 1


Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Pollensäsongen startar på kontinenten


    En mycket mild nyårshelg i stora delar av Europa har fått pollenhalterna att stiga. Pollen från hassel och från al har den senaste veckan noterats i fällor i bland annat Tyskland och Nederländerna. Under vissa väderförhållanden kan pollen transporteras med vindar från blomningen på kontinenten till Sverige. För denna så kallade fjärrtransport krävs i någon mån sydliga vindar som paserar över ett område där det finns rikligt med pollen i luften, det vill säga att det är varmt och uppehållsväder där hassel och alen blommar samt att dessa vindar sedan blåser in över Sverige. De kommande dagarna kring den 6-9 januari skulle fjärrtransport kunna förekomma.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2023-02-02