Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 10 - 13 september

Risknivåer

Gråbo

Riskkarta 1

Gräs

Riskkarta 1

Malörtsambrosia

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Sista prognosen - Malörtsambrosia kan förekomma


    Detta är den sista riskprognosen för säsongen. Ännu en tid fortsätter pollen från både gräs och gråbo att förekomma i luften, om än i låga halter.Den ur allergisynpunkt besvärliga malörtsambrosian blommar i Sverige sent på säsongen, med start i slutet av augusti och fram till frosten. Ofta hinner den inte sätta frö. Pollen från malörtsambrosians blomning i Sverige noteras sporadiskt i låga halter men en betydande andel av de malörtsambrosiapollen vi registrerar i våra fällor härstammar från fjärrtransport från malörtsambrosians blomning på kontinenten. De närmaste dagarna finns risk för fjärrtransport till Götaland, södra Svealand och Gotland.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2021-09-09