Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 25-27 mars 2023

Risknivåer

Al

Riskkarta 1

Hassel

Riskkarta 1

Sälg

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Risk för höga halter av alpollen i östra Götaland och sydöstra Svealand


    Alen blommar nu för fullt i Götaland, stora delar av Svealand samt södra Norrlands kustland. Hasseln blommar i Götaland och sydöstra Svealand. I sydligaste delarna av Sverige blommar nu även sälgen och i Skåne och Blekinge har även almpollen uppmätts.Nederbörd under prognosperioden gör att pollenhalterna hålls tillbaka något men vid uppehåll och sol är risken stor att pollenhalterna blir höga och i Stockholmsområdet till och med mycket höga.

    Al Alen blommar nu för fullt i södra Sverige, framförallt i Götaland, mellersta och östra Svealand och sydligaste Norrland. Risken för höga alpollenhalter är i det området stor, framförallt i början av nästa vecka.Hassel Hasseln blommar i Götaland, södra Svealand och sydligaste Norrland och intill blommande buskar kan det tidvis finnas en förhöjd risk för höga pollenhalter.Sälg I sydligaste Sverige är nu även blomningen igång för sälgen, men risken för höga halter är ännu liten.Alm I Skåne och Blekinge har almen börjat blomma men risken för höga halter är liten.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2023-03-24