Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 5 - 8 september 2023

Risknivåer

Gråbo

Riskkarta 1

Gräs

Riskkarta 1

Malörtsambrosia

Riskkarta 1
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Sluttampen av säsongen - sporadisk förekomst av pollen framöver


    Detta är den sista riskprognosen för säsongen. Ännu en tid fortsätter pollen från både gräs och gråbo att förekomma i luften, om än i låga halter. Den ur allergisynpunkt besvärliga malörtsambrosian blommar i Sverige sent på säsongen, med start i slutet av augusti och fram till frosten. Ofta hinner den inte sätta frö. Pollen från malörtsambrosians blomning i Sverige noteras sporadiskt i låga halter men en betydande andel av de malörtsambrosiepollen vi brukar registrera i våra fällor kommer istället med vinden från malörtsambrosians blomning på kontinenten. För den närmaste veckan finns ingen uppenbar risk för fjärrtransport.

    Gråbo Fortfarande finns det exemplar av gråboplantor som blommar men det är under perioden liten risk att halterna av gråbopollen ska bli höga.Gräs Fortfarande finns det exemplar av gräs som blommar men liten risk att halterna av gräspollen ska bli höga.Malörtsambrosia Den lokala blomningen av mörtsambrosia innebär endast liten risk för att pollenhalterna generellt ska bli höga. Någon fjärrtransport är inte heller aktuell för denna sista prognosperiod.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2023-09-05