Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Du är här:

Rättigheter och aktivering

Med sponsorrättighet menar vi en unik företeelse som utgör en möjlighet för en utomstående att tillsammans med eller med stöd av oss kommunicera ett budskap till en mottagare.

När en rättighet värderas och prissätts kan den säljas och kommer hos köparen att representera ett sponsringsåtagande.

Hos sponsorn måste rättigheten kompletteras med aktivering för att uppnå den av sponsorn önskade effekten av åtagandet. Vilken den effekten är kan variera stort beroende på sponsor. Det är viktigt att museet som rättighetsinnehavare och med den kännedom vi har om webbplatsens besökare och deras behov är delaktiga och hjälper sponsorn att hitta en aktivering som är lämplig.

Vi prioriterar budskap och aktivering som innebär ökad nytta för våra besökare.

Aktivering kan bland annat ske genom att sponsorn själv formar ett budskap som kommuniceras till den tänkta målgruppen. Det kan också ske genom att sponsorn och Naturhistoriska riksmuseet skapar ett gemensamt budskap där vi använder flera kanaler för att nå spridning.

Sidan uppdaterad 2013-09-20
Sidan uppdaterad 2013-09-20