Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Du är här:

Norrköping

Prognos för Norrköping idag:

Björk
Låga halter
Sälg/Vide
Måttliga halter
Alm
Låga till måttliga
Al
Låga halter
  • Prognos för perioden torsdag 18 - tisdag 23 april De närmaste dagarna förväntar vi måttliga halter sälg- och videpollen samt låga till måttliga halter almpollen. Eventuellt kan även låga halter av alpollen förekomma. Björkar i gynnade lägen börjar nu blomma och vi väntar idag och på fredag låga halter av björkpollen och på påskafton måttliga halter. Från söndag väntas halterna av björkpollen bli höga.

    Senast uppmätta halter De senaste dagarna uppmättes måttliga halter av sälg- och videpollen samt låga till måttliga halter al- och almpollen.Nästa uppdatering: tisdag 23 april


Exempel på pollengraf.

Exempel på hur en pollengraf kan se ut.

Grafer

I pollengraferna kan du se uppmätta dygnsvärden indelade i låga, måttliga, höga och mycket höga halter.

Grafer för Norrköping

Om mätstationen

Mätstationen i  Norrköping drivs i regi av Klinisk kemi, Diagnostikcentrum vid Vrinnevisjukhuset med medel från Region Östergötland och bidrag från Palynologiska laboratoriet.

Mer om mätstationer på sjukhus

Sidan uppdaterad 2019-02-15

Använda våra prognoser?

Om du vill använda sajtens prognoser, kartor eller grafer, kontakta oss först.

Prognos på mobilen

pollenrapporten.se funkar bra på smartphone, läsplatta och vanlig dator.

Sidan uppdaterad 2019-02-15