Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Västervik 2017

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart: 14 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 14 februari

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

En, gran och tall

Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2018-02-22