Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Västervik 2017

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart:

Grafen visas när mätningarna har startat och hasselpollen har uppmätts.

Al, björk och ek

Mätstart: 

Grafen visas när mätningarna har startat och alpollen har uppmätts.

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall

Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2018-02-02