Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Malmö 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

För frågor angående uppmätta halter i Hässleholm kontakta Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar för de sydliga mätstationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Göteborg, Malmö, Hässleholm, Kristianstad och Bräkne-Hoby samt Skövde.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 5 februari. Tekniskt fel 25-29 juni, 3-8 juli

Al, björk och ek

Mätstart: 5 februari. Tekniskt fel 25-29 juni, 3-8 juli

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Tekniskt fel 25-29 juni, 3-8 juli

En, gran och tall

Tekniskt fel 25-29 juni, 3-8 juli

Sidan uppdaterad 2020-11-02