Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Östersund 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Al, björk och viden

Mätstart: 28 mars. Tekniskt fel: 18-19 samt 25-26 juni

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

Tekniskt fel: 18-19 samt 25-26 juni

En, gran och tall

Tekniskt fel: 18-19 samt 25-26 juni

Sidan uppdaterad 2018-12-19